Medlemsinformation

Medlemsinformation - Bra att veta

Avgiften till Samfällighetsföreningen:

Avgiften till samfällighetsföreningen dras via autogiro sista bankdagen i mars, juni, september och december. Förnärvarande 4125kr/kvartal. Har du inte anmält autogiro, kan du göra det på den här länken eller direkt via din internetbank.Viktigt att man anger betalarnummer(husnummer).


Fiber:

I medlemsavgiften ingår Bredband 100/100, digital-TV(paket Lagom med 18 kanaler) samt bredbandstelefoni. Till varje fastighet hör en TeliaSmart Gateway(router) samt en TV-box.

Det kollektiva avtalet ingicks med Telia under 2014. För beställning av tjänster ringer du 90200.


Grovtvättstuga:

Tvättstugan får endast användas för egen grovtvätt, d v s mattor och dyl.

Tvättider: måndag - fredag 08.00-20.00, lördag - söndag 12.00-16.00.


Biltrafik:

Kör lugnt inne på området. Tänk på att det finns barn här.


Biltrafik på gångvägar:

Biltrafik för i- och urlastning till fastighet får ske. I övrigt får ingen biltrafik och ingen parkering ske på gångvägarna.


Parkering:

Vårt område omfattar 61 fastigheter. Till varje fastighet hör ett garage. Det är där bilen skall stå och inte ute.

Utomhusparkeringarna är avsedda för fastighetsägarnas ev. andrabil, tillfälliga besökare och får ej användas för långtidsuppställningar av husvagnar, husbilar, släpkärror eller avställda och obrukbara fordon.


El-uttag i garage:

El-uttagen går på gemensam mätning.

Anslutning av motorvärmare eller andra uppvärmningsanordningar är inte tillåtet, uttagen är inte dimensionerade för detta.


Biltvätt:

Får endast ske på tvättplatsen, då avloppet där är det enda som är utrustat med oljeavskiljare. Man får ej använda petroliumbaserade lösningsmedel.


Skötsel av yttre område:

Gräset skall klippas varje vecka under växtperioden. Gräsklippare finns i båda soprummen samt övre och nedre förråd. För närvarande sköts våra gemensamma gräsytor på entreprenad.

Vintertid utförs snöröjning av området på entreprenad. Skottning och grusning där snöröjaren inte kommer åt utförs av oss medlemmar. Snöskyfflar finns i soprummen, grus finns uppställt på området.


Observera att tillsyn och skötsel av soprum samt kontroll och påfyllnad av ”bruna påsar” skall göras.


Förråden är tillgängliga för alla medlemmar i föreningen. Verktyg, maskiner och redskap skall återlämnas på rätt plats i rätt skick. Om någonting går sönder ska det rapporteras till områdesansvariga eller styrelse.Sophantering:

Soprummets behållare är endast till för hushållssopor.

Håll nere sopmängderna genom att göra soporna mindre utrymmeskrävande.

Tidningar, kartong, glas-, plast- och metall förpackningar läggs i återvinningscontainers som finns på flera platser i kommunen, t.ex. vid Kristinedal och Keplers Gård.

Grovsopor lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen Kläpp eller sparas tills container ställs ut på området under en vecka på våren och hösten.


Trädgårdscontainer:

Trädgårdscontainer ställs ut i samband med vårstädningen och står kvar på Parkers Gård fram tills höststädningen. Denna får användas av alla hushåll till eget trädgårdsavfall.Kvartersgården:

I vår kvartersgård, som också är skyddsrum, finns grovtvättstuga, bastu, WC, städförråd, och samlingslokal med pentry.

I samlingslokalen finns det tillgång till bordtennisbord.

Grovtvättstugan och bastun bokas i almanackan på väggen utanför respektive utrymme.

Samlingslokalen bokas på almanackan innanför entrén till lokalen.

Städning görs av den som lånat lokalen, den personen är också ansvarig för att alla elapparater är avstängda när han eller hon lämnar lokalen.
Städdagar:

Samfällighetens medlemmar kallas till gemensamma städdagar, minst en på våren och en på hösten, för att hålla våra grönområden i prydligt skick.

Arbetet fördelas av de områdesansvariga vilka utses av medlemmarna.

Det är också viktigt att vi ansar våra häckar och växter, som gränsar mot grannar och gemensamma gångvägar.


Ombyggnationer:

Alla förändringar när det gäller våra fastigheter, fönster, dörrar, färger samt utbyggnader såsom uterum kräver godkännande från byggnadsnämnden samt från närmast berörda grannar.


Dessa färgkoder gäller vid reparationsmålning:

Ljusgrå S1002-G

Gul       S0510-Y20R

Vit        0502-Y

Aktuell information om styrelsens sammansättning samt vilka som är områdesansvariga finns även på anslagstavlorna i soprummen. Där finner ni även annan matnyttig information från styrelsen.

Protokoll från styrelsemöten anslås på väggen utanför styrelserummet i föreningslokalen PG47b.