Hem

Historik


Parkers gård färdigställdes 1988 och är beläget i centrala Stenungsund. Initialt en bostadsrättsförening, men fastigheterna friköptes 2005.


Parkers gårds samfällighetsförening bildades 2005. Föreningen ägs av 61 fastigheter. Ägare till en fastighet i området är automatiskt medlem.


Samfälligheten äger och förvaltar garage, vägar, V/A, elanläggningar samt mark och natur i området som betalas av medlemmarnas avgifter.


Föreningen ansvarar och äger fiberanslutningen till våra bostäder.
Samverkan


Samfällighetsföreningens mål är att få Parkers Gård att uppfattas som ett attraktivt område att bo i. Alla medlemmar har ett ansvar att värna om och sköta våra gemensamma grönområden.


Kontakt


Parkers gårds samfällighetsförening

Parkers gård 47B

44441 Stenungsund


styrelsen@parkersgard.se