Kontakt

Kontakt


Styrelse 2022:

Harald Thorstensen     Ordförande                  Mob: 070 794 03 97

Camilla Sander           Kassör PG 38               Mob: 070 658 48 04

Lena Palmqvist           Sekreterare PG 20        Mob: 070 756 32 27

Glenn Netteland         Styrelseledamot PG 42  Mob: 073 840 03 00

Katharina Glans         Styrelseledamot PG 25  Mob: 073 054 10 48


Mail: styrelsen@parkersgard.se 


Revisor:

Anette Norén PG 18

 

Revisorsuppleant:Valberedning:


Lars Wikström PG 58


Områdesansvariga:


Jesper Andreasson PG 38    Mob: 073 800 63 14


Lars Wikström PG 58          Mob: 076 087 60 58


Flaggansvarig:

Joakim Plytz PG 61 och Joakim Ehrs PG 48.


Det är dock fritt för alla medlemmar att själv flagga vid högtider.

Flaggan ligger i samlingslokalens städskrubb.