Kontakt

Kontakt


Styrelse 2023:

Stefan Karlsson         Ordförande                    Mob: 073 305 57 77

Camilla Sander          Sekreterare PG 38         Mob: 070 658 48 04

Dag Björnung            Kassör PG 44                 Mob: 070 606 77 94

Glenn Netteland        Styrelseledamot PG 42    Mob: 073 840 03 00

Ann-Charlotte Thörn   Styrelseledamot PG 45   Mob: 073 991 19 07


Mail: styrelsen@parkersgard.se 


Revisor:

Anette Norén PG 18

 

Revisorsuppleant:

Eva Niklasson PG 19


Valberedning:

Vakans


Områdesansvariga:

Sven Erik Rohdin PG 9        Mob:

Joakim Plytz PG 61             Mob: 


Flaggansvarig:

Joakim Plytz PG 61 och Joakim Ehrs PG 48.


Det är dock fritt för alla medlemmar att själv flagga vid högtider.

Flaggan ligger i samlingslokalens städskrubb.