Kontakt

Kontakt


Styrelse 2018:

Lars Hagelin               Ordförande PG 28    Mob: 070 584 70 80 

Charlotta Andersson    Kassör PG 22          Mob: 070 677 35 27

Lena Palmqvist            Sekreterare PG 20  Mob: 070 756 32 27

Harald Thorstensen     Fiber och Hemsideansvarig PG 59       Mob: 070 794 03 97

Camilla Sander            Styrelseledamot PG 38  Mob: 070 658 48 04Revisor:

Anette Norén PG 18

 

Suppleant:

Camilla Sander PG 38


Valberedning:


Lars Wikström PG 58


Områdesansvariga:

Parkers Gård 1-21

TBN


Parkers Gård 22-45

Jesper Andreasson PG 38


Parkers Gård 46-61

Lars Wikström PG 58


Flaggansvarig:

Joakim Plytz PG 61 och Joakim Ehrs PG 48.


Det är dock fritt för alla medlemmar att själv flagga vid högtider.

Flaggan ligger i samlingslokalens städskrubb.


Copyright © All Rights Reserved